Onze bestuursleden zijn:

Ingrid Kroon (Voorzitter)

Nicole Vermeulen (Secretaris)

Judith van Gils (Penningmeester)

Marie-José Damen (Algemeen lid, PR)

Anniek Pollkläsener (Artistieke leiding/dirigent) 

U kunt hen bereiken via de contactpagina van deze site.

Taken zijn o.a.
PR en Representatie
Coördinatie Activiteiten
Externe contacten
Secretariële zaken
Financiële zaken
Beheer website