Onze bestuursleden zijn:

Nicole Vermeulen (Algemeen lid, PR)
Anniek Pollkläsener (artistieke leiding/dirigent)
Linda Vollebregt (Secretaris)
Ingrid Kroon (Voorzitter)
Birgit van den Akker (penningmeester)

 

U kunt hen bereiken via de contactpagina van deze site.

Taken zijn o.a.
PR en Representatie
Coördinatie Activiteiten
Externe contacten
Secretariële zaken
Financiële zaken
Beheer website